“มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอฯ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2565 ในพื้นที่ มทบ.27”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอฯ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2565 ในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พันโท ธลัด พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป็นประธานกรรมการคัดเลือก ฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด