ส่งความห่วงใย..จากสำนักนายกรัฐมนตรี..ถึงชาวร้อยเอ็ด
“ผบ.มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , พันโท กิตติศักดิ์ บังพิมาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ,ส่วนราชการ และ จนท.ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนร่วมให้การต้อนรับ เพื่อเข้ามอบถุงยังชีพ จำนวน 3,500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ที่ว่าการ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เยี่ยมเยียนประชาชน และประกอบอาหารร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ที่รถครัวพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายประชาชนในศูนย์พักพิงผู้ประสบสาธารณภัย อ.โพนทราย สร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี