“เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด” มทบ.27 มอบใบประกาศนียบัตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้กับทหารใหม่”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ที่ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27