“มทบ.27 มอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ ร้อยตรี บุญร่วม ศรีสุธรรม สังกัด สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว มอบโดยผู้แทนบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด สาขา ร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับการดูแลจากสวัสดิการกองทัพบก