“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 100 คน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และเอกชน การแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น