มทบ.27 เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรในโครงการทหารพันธ์ุดีออกจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนในสถานการณ์โรคไวรัส COVID – 19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 1600 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ จ่าสิบเอก วิบูลย์ ปิ่นแก้วน้อย ช่วยราชการ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพลในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 4 นาย เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกภายในโครงการฯ และครัวเรือนของกำลังพลที่ทำการเพาะปลูกบริเวณบ้านพัก ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ว่า “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน” เพื่อนำผลิตผลที่ได้ไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนในค่ายและรอบค่าย ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อลดภาระรายจ่ายของพี่น้องประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำจากโรคไวรัส COVID – 19 และพี่น้องประชาชนจะได้รับประทานพืชผักปลอดสารพิษโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพธรรมชาติพึ่งธรรมชาติ จากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งกำลังพลทั้งหมดได้ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริอีกด้วย ซึ่งหน่วยได้นำมาใช้ประโยชน์และเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว “เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”