อบรมมัคคุเทศก์น้อย พาทัวร์แหล่งท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม และสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอบรมมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1 ซึ่งมีบุตรหลานของกำลังพลที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน โดยมัคคุเทศก์น้อยได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม อาทิเช่น สักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงครามเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ร.16 พัน.1 และทหารพันธุ์ดี มทบ.27 สักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ ร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง ทดสอบยิงปืนที่สนามยิงปืน มทบ.27 เยี่ยมชมสนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงคราม ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย และสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ในการนำนักท่องเที่ยวในค่ายทหารและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด