มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ปีที่ 2 เพื่อนำเงินที่ได้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเดินแบบการกุศล “สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ปีที่ 2 ณ เวทีกลางในงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรเอกชนและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการช่วยเหลืองานการกุศลร่วมกับองค์กรต่างๆ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนได้ดีขึ้น