“ มทบ.27 ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และอวยพรปีใหม่”
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 0700 น. มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารบก โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี มงกุฎ แก้วพรหม ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อส่งความปรารถนาดีให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน รวมทั้งเป็นเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด