“มทบ.27 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร หารือการจัดการเรียนการสอนพลทหารกองประจำการและข้าราชการเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาสายวิชาชีพ”
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ,ฝ่ายเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนพลทหารกองประจำการและ ข้าราชการ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาสายวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ,การกวดวิชาสำหรับพลทหารที่จะสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก ตลอดจนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกแม่บ้านและครอบครัวกำลังพล ตามบันทึกข้อตกลงที่มีร่วมกันไว้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลในหน่วยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก