“มอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของกำลังพล”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ให้กับทายาท ของ จ่าสิบเอก จักรพงษ์ คำจุลลา โดยมี คุณธณัฐณ์ สรภูนันฐ์หิรัญ ตัวแทน บริษัทไทยประกันชีวิต สาขาร้อยเอ็ด ในฐานะบริษัทผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27