“มทบ.27 ตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2566 ภายในหน่วย ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2566 ภายในหน่วย ในหัวข้อ อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิงโดยมี พันเอก ธีรพงษ์ โอวาท ตำแหน่งประจำมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้นำตรวจ เพื่อเตรียมรับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2566 จากชุดตรวจกิจการทั่วไป กองทัพบก ชุดที่ 2 ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจ ฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม