มทบ.27 ร่วมกิจกรรมพระราชทานแก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/ จิตอาสา 904 ,พันตรี นัฐวุฒิ จ้อยทอง นายทหารส่งกำลังบำรุง /จิตอาสา904 ร่วมกิจกรรมพระราชทานแก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดรังษี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานถวายแด่เจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมานและเจ้าคณะตำบลศรีโคตร พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ หน่วยราชการกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมโคก หนอง นา การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการตั้งโรงครัวพระราชทานบริการพี่น้องประชาชน อีกทั้งการออกเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับมอบภารกิจในการประกอบอาหารกล่องให้พี่น้องประชาชน และผู้มาร่วมงานจำนวน 2,100 กล่อง โดยอำนวยการให้ รถครัวสนามของ มณฑลทหารบกที่ 27, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 3 คัน ประกอบอาหาร (โรงครัวพระราชทาน)ให้กับพี่น้องประชาชน คันละ 1 เมนู รวม 3 เมนู และด้วยไอศครีมกระทิสด จำนวน 5 ถัง