เมื่อวันพุธที่ 12 ก.พ.63, 1000 ร้อย.มทบ.27 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน ได้ทันทีเมื่อได้รับภารกิจ ณ บริเวณหน้า กองร้อย.มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.