“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือดูแลบุตร ให้แก่ นางสาวลลิตา หงษ์บัวลา อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 179 หมู่ 4 บ้านฮ่องทราย ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นภรรยาของ พลทหาร อัฐพล ลพศรี ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 สังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม
ซึ่ง พลทหาร อัฐพล ฯ และครอบครัว มีความซาบซึ้งใจ ที่กองทัพบกที่ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน