ชป.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2566 และได้ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของมณฑลทหารบกที่ 27 ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง, การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้ง แสดงหมอลำพื้นบ้านให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้สนุกสนานผ่อนคลาย สร้างความสุขและรอยยิ้ม,สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน