“มทบ.27 ร่วม กิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ที่ 4/2566”
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (ฝ่ายทหาร) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพบปะสร้างสัมพันธ์ภาพแบบไม่เป็นทางการ สร้างความคุ้นเคย สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม ณ ลานหน้าศาลาดวงตะวัน ศูนย์ประชุมใหญ่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 )