มทบ.27 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมรับ กลุ่มเสี่ยง Covid-19
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 0900 น. ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของ กอง แผนก ฝ่าย สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบด้วย สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด , สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร,สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด,สัสดีจังหวัดยโสธร รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่ค่ายประเสริฐสงคราม พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาหน่วยและการเตรียมพื้นที่รับกลุ่มเสี่ยง ไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย