ชป.กร.มทบ.27 ร่วมกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีคณะศิษย์เก่าของสถานศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2567
ชป.กร.มทบ.27 เข้าร่วมกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีคณะศิษย์เก่าของสถานศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้จัดแสดงดนตรีและขับร้องศิลปะหมอลำเพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน , ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุขณะเดินทางในช่วงสงกรานต์ มีผู้ร่วมกิจกรรม 170 คน