กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ช่วยรื้อถอนบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบอัคคีภัย
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 11 นาย ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ ช่วยรื้อถอนบ้านของ นางหวิน วิญญายนต์ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 12 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 01.00 น.ทำให้บ้านพักอาศัย ทรัพย์สิน เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เสียหายทั้งหมด เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จัดหาเต็นท์มากางสำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำลังดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ นางหวิน ฯ และครอบครัว ได้ขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 27 ที่จัดกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเหลือในการรื้อถอนบ้านในครั้งนี้