“มทบ.27 ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน เพื่อนำกลับไปประดิษฐาน ณ วัดบึงพระลานชัย”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน จากลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย เพื่อนำกลับไปประดิษฐาน ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, และประชาชนเข้าร่วมพิธี