“เกียรติศักดิ์ ชายชาติทหาร ภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติ”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 และผลัดอื่นที่ขอสิทธิลดวันรับราชการจาก 2 ปีเป็นรับราชการ 1 ปี ซึ่งได้รับราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และปลดประจำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 113 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน สร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม