“มทบ.27 มอบเกียรติบัตรให้แก่ จ.ส.อ.สุชาติ มะลิเลิศ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังพลกองทัพบก”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังพลกองทัพบก ให้แก่ จ่าสิบเอก สุชาติ มะลิเลิศ ตำแหน่ง ประจำมณฑลทหารบกที่ 27 / เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
ทั้งนี้ จ่าสิบเอก สุชาติ มะลิเลิศ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง YouTube และเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังพลกองทัพบก จาก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลกองทัพบก