จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด