มทบ.27 เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 หลักสูตร ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง เริ่มดำเนินการอบรม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 20 นาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พุทโธ อนุไพร ช่างยนต์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อบรมให้ความรู้ ในการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ มีความรู้ ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน นำไปประกอบวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร เป็นรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป