“รอง ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ 3 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท เสนีย์ ศรีชาดา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ประธานการตรวจเลือกฯ และ พันตรี สุวิทย์ ปรินทอง สัสดี อำเภอเกษตรวิสัย ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการตรวจเลือกฯ เน้นย้ำให้ประธานการตรวจเลือกฯ ชี้แจงสิทธิพิเศษที่จะได้รับจากการสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ สร้างแรงจูงใจในการต่อยอดอาชีพรับราชการทหาร การต่อยอดอาชีพหลังปลดประจำการ รวมทั้งพบปะชายไทยที่เข้าตรวจเลือกและขอบคุณส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมได้เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่การตรวจเลือกฯอย่างเคร่งครัด