“ จิตอาสาพัฒนาลำห้วยเหนือ “คลองสวย น้ำใสร่วมใจสามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติ”
ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยเหนือ “คลองสวย น้ำใส ร่วมใจสามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบัน ของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดผักตบชวา และโยน อีเอ็มบอลเพื่อบำบัดน้ำเสีย ในลำห้วยเหนือค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รอง ผบ.มทบ.27 (1)/รอง ผอ.ศอ.จอส.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้มีกำลังพลจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยเหนือ “คลองสวย น้ำใส ร่วมใจสามัคคี” ประมาณ 150 คน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27