“ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ทำความสะอาดรอบบึงพลาญชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
เช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (จิตอาสา ราชองครักษ์เวร CAT904), นาง ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27, พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 1000 คน เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติคุณ ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อบรรเทาทุกข์และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด พื้นที่รอบบึงพลาญชัย ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมทำความสะอาดด้วย