“ศอ.จอส.มทบ.27 เข้ากราบนมัสการ พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายธรรมยุต”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 /รองหัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทน เข้ากราบนมัสการ และพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมถวายชุดไทยธรรม แด่พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งเป็น พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก คำค้าย แแหล่งสะท้าน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด/จิตอาสา904, พันเอก บำเพ็ญ เพ็ญภาคกุล หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 พันตรี นัฐวุฒิ จ้อยทอง นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง/ จิตอาสา904 ,สัสดีอำเภอเสลภูมิ และ อนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกราบนมัสการด้วย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.)