“ศบภ.มทบ.27 เติมนำ้ ช่วยภัยแล้ง”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”โดยการเติมน้ำลงแทงค์น้ำของหมู่บ้านหนองสี่มุม และที่วัดหนองสี่แจ หมู่ 10 บ้านหนองสี่มุม ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12,000 ลิตร ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 76 ครอบครัว
ซึ่งนายประจักษ์ สารรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองสี่มุม พร้อมประชาชนในพื้นที่ขอบคุณกองทัพบกและ ทางหน่วยทหารที่ ออกช่วยเหลือในการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครั้งนี้