พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก(1) และคณะฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ตามโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนบ้านสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้นำชุมชน และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม ประกอบด้วย
– กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
– มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนบ้านสระบัว
– มอบเป็ดพันธ์ุไข่,ปลานิลจิตรลดาและปลาตะเพียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการทหารพันธุ์ดี ของโรงเรียน
– เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย
ต่อจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลตรีจักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้ปล่อยปลานิลจิตรลดาและปลาตะเพียน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดผักตบชวา และโยนจุลินทรีย์ EM ball ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2566)