“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการทดสอบเป็น นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด