มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรม Kick Off โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองห้วยเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรม Kick Off โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองห้วยเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณคลองห้วยเหนือ ข้างร้านไทวัสดุ สาขาร้อยเอ็ด หมู่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้สะอาด กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางนำ้ไหล ปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความสวยงาม ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน