“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา และรถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยการทำความสะอาดพื้นผิวจราจรทปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีเส้นจราจร โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
#กองทัพบก