มทบ.27 มอบถังน้ำให้วัดในพื้นที่ประสบภัยแล้งของ จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นำถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปมอบให้กับวัดในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดสุทัศน์ บ้านท่าเสียว ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และในพื้นที่ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านหนองแค ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นสถานที่ขาดแคลนถังบรรจุน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อสาธารณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา และบรรเทาความเดือดร้อน จากสภาวะภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่
(วันที่ 8 มิถุนายน 2566)