“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 16 นาย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ สโมสรนายทหารนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด