“ผบ.มทบ.27 และ ประธาน สม.ทบ. สาขา มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เจ็บป่วย”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ร้อยโท ศิริเทพ น้อยก้อม นายทหารชำนาญงาน สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งประสบปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เรือนแถวบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27