“มทบ.27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา และชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา และชุมชนบ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน รด.จิตอาสา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองบัวรอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังและใส่ทรายอะเบตเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย บริเวณพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ,บ้านเรือนของประชาชนและวัดบ้านดินดำ(วัดท่าชีศรีสมังคลาราม) รวมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ,กิจกรรม Army barber บริการตัดผมฟรีให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน