“มทบ.27 ตรวจประเมินผลตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศ สายส่งกำลัง (LOGSMIS) และดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลพลทหาร ประจำปี 2566 ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที่ 27”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ประธานการตรวจประเมินผลตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศ สายส่งกำลัง (LOGSMIS) และดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลพลทหาร ประจำปี 2566 ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น พันเอก โยธิน เชิดนอก หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะกรรมการฯ ตรวจตามที่ กองทัพภาคที่ 2 กำหนด โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้งานด้านการส่งกำลังบำรุงมีประสิทธิภาพ