“ชป.กร.มทบ.27 ขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาร่วมกับสภานักเรียน รร. เชียงขวัญพิทยาคม ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบสภานักเรียนและคุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน เพื่อชี้แจงและให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาระดับอำเภอ ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ชป.กร.มทบ.27 ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สภานักเรียนได้เลือกดำเนินกิจกรรมตามที่ตัวเองถนัดและมีความพร้อม ซึ่งสภานักเรียนฯ ได้ตกลงทำกิจกรรม “ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา” ณ วัดโพธิ์กลางบ้านแมดและ วัดป่าธรรมมิการาม บ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ โดยมี นายทิวา วรโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งสภานักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทของตัวเอง ในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน เพื่อแสดงออกในการทำความดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งคณะครูและนักเรียน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี