“มทบ.27 ประชุม ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็น ประธานในการประชุม ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ,การจัดกรรมจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมไลฟ์สด โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27, รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27, หัวหน้ากอง แผนก ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนวิธีการปฏิบัติและปัญหาที่เกิดขึ้น มาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27