ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกลของหน่วย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสนามฝึกหน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกลของหน่วย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จัดกำลัง 1 กองร้อย กำลังพล จำนวน 170 นาย โดยใช้พื้นที่เส้นทางรอบค่ายประเสริฐสงคราม ระยะทางประมาณ 6 กม.เพื่อประเมินประสิทธิภาพและสนองตอบต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้กำลังพลของกองทัพบกมีลักษณะทหารที่ดี มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อภารกิจของกองทัพบกได้ทุกโอกาส ต่อจากนั้น ณ ตำบลปลายทาง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 30 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดอัมพวรรณ หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สะอาดสวยงาม สนองแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจ ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป