“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 20 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และคณะนายทหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อประกาศคุณงามความดี และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป
(เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)