“มทบ.27 ร่วมพิธีสวดอภิธรรมมารดาของกำลังพล”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 1900 นาฬิกา พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางคูณ ปาสาบุตร อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นมารดาของ จ่าสิบเอก อุดม ปาสาบุตร ตำแหน่ง ประจำมณฑลทหารบกที่ 27 / ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสาคาม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวปาสาบุตร โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมฟังสวดอภิธรรม เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลที่ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัว #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน