มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีมอบรางวัลประกวดการตั้งชื่อบทเพลงรักชาติ จำนวน 3 บทเพลง ซึ่งอำนวยการผลิตโดย มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ในห้วงสถานการณ์โควิด-19
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการตั้งชื่อบทเพลง ดังนี้
บทเพลงที่ 1 ชื่อบทเพลง “แทนคุณแผ่นดิน ชีวินเพื่อแม่” โดย ร้อยโท พันกรณ์ สุวรรณศรี
บทเพลงที่ 2 ชื่อบทเพลง “บอกต่อกันไป” โดย อาจารย์คิด จินดากุล
บทเพลงที่ 3 ชื่อบทเพลง “ไทยรวมใจสู้ภัยโควิด” โดย จ่าสิบเอก เวียงชัย แก้ววรรณา
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และกล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งชื่อบทเพลงเข้าร่วมประกวดและนำบทเพลงเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป