“ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย ให้แก่ นางปุณชญา ภูมิธนันเดชา ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ระดับ 7 เป็น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี ระดับ 8 ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี โดยมี พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ,พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 (1), พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 2) และสมาคมทหารผ่านศึก ข้าราชการบำนาญจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด