มทบ.27 ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับ พลโท กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์และคณะ ฯ, พลตรี พรชัย มาหลิน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในการร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งมีกำหนดการเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด
(เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 0900 นาฬิกา)