“ตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย และซักซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย และการซักซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 ณ สนามบิน ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
.
ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยเน้นความปลอดภัยของกำลังพล การใช้ยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสม ทันท่วงทีและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย
.
โดยวันนี้มีหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน นำกำลังพลและเครื่องมือเข้าร่วมตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
3. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
5. มูลนิธิกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ด
6. มูลนิธิกู้ภัยสาเกตุกุศลสงเคราะห์
7. กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
8. กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
9. กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27
.
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดให้มีการตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น โดยการช่วยพื้นคืนชีพ การฝึกใช้อุปกรณ์เชือกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้ามลำน้ำ ฝึกบังคับการใช้เรือ รวมทั้งมีการช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยขึ้นเรือ เพื่อให้กำลังพลมีทักษะมีความชำนาญ ในการช่วยเหลือและการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างถูกต้องปลอดภัย สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดความมั่นใจ ทั้งในส่วนของผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่