“มทบ.27 ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบิดาของกำลังพล”
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรม นายสง่า ประดับพร อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นบิดาของ จ่าสิบเอก กิตติยา ประดับพร ตำแหน่ง ประจำ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ 4 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้วายชนม์ โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมฟังสวดอภิธรรม เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลที่ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัว