มทบ.27 ร่วมพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดบ้านหนองบั่ว อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (2) , พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอกเกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(2) ร่วมให้การต้อนรับ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ในโอกาสเป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดบ้านหนองบั่ว หมู่ 1 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา และเป็นสิริมงคลแก่คณะสงฆ์ สามเณร รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป
(วันที่ 30 ตุลาคม 2566)